Δημοσιεύσεις εταιρικών ισολογισμών

Στοιχεία εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ?????????? ????????? ????????? ??????? ???????
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ?????????? ?????????
ΑΦΜ: 094448967
ΔΟΥ: ???????????? ?.?.?.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 038325905000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ????????? 8 ???? 3 ?10 , 57022, ???? ????????????
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310723144
FAX: 2310723467
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.angelplast.eu
EMAIL: info@angelplast.eu

Ισολογισμοί εταιρίας

??????????? ??????????? ????? 2012
??????????? 31?? ?????????? 2012 - 17? ???????? ????? (1 ?????????? 2012 - 31 ?????????? 2012) - ??. ?.?.?. 34134 / 62 / ? / 95 / 221